Gsbt1nda

Anderledes uger

Der er rigtig mange anderledes uger i løbet af et år på Musikefterskolen i Humble. Vi har en masse særlige arrangementer og events, hvor vi enten bytter rundt på undervisningen og sætter musikken i højsædet, eller kaster det vante skoleskema over bord og arbejder i helt andre rammer end normalt. 

 

Introuge

En start på Musikefterskolen er også et møde med en ny hverdag og en masse nye venner. Den første uge af skoleåret er derfor fokuseret på at ryste eleverne sammen og gøre dem fortrolige med hinanden og de nye rammer. Der vil være introduktioner til de forskellige fag og rutiner, men mest af alt masser af hygge, musik og fællesskab. Vi tager på strandtur, leger navnelege, har bålhygge med sang, den første koncert med skolens linjefagshold og frem for alt masser af tid til at lære de mange nye venner at kende.

 

Kordag

Korsang er et centralt fag på skolen, og Elevkoret er inkarnationen af vores musikalske fællesskab. Udover den almindelige korundervisning to gange om ugen, er der nogle gange i løbet af året kordage, hvor der øves fokuseret op til kommende arrangementer som skolens adventskoncert eller den årlige koncert i Store VEGA.

 

Sangskriverdage

Sangskrivning og komposition er en central del af Musikefterskolens DNA. Vores musikalske fokus er på det kreativt skabende og det personlige udtryk. På sangskriverdagene arbejder vi med både tekst og musik, hvor elevernes kreative kompetencer kommer i spil, og de færdige sange bruges både på linjefagsholdene og i skolens musikteaterforestilling. Der er ingen forventning om, at eleverne har prøvet at skrive sange før, og der gøres meget ud af at give eleverne nogle værktøjer til at udtrykke sig gennem musikken.

Kontaktgruppedag

For at styrke kontaktgruppefunktionen og skabe gode relationer og fortrolighed mellem kontaktlæreren og kontakteleverne afholdes i starten af året en kontaktgruppedag, hvor eleverne besøger deres kontaktlærer hjemme hos ham eller hende. Dagen indeholder masser af hygge, ligesom der også er lejlighed til at snakke om elevernes trivsel og skolens værdier. 

 

Brobygning

Eleverne i 10. klasse deltager i en uges brobygning på ungdomsuddannelserne i Svendborg. Ugen bruges aktivt som en del af studievejledningen, hvor eleverne klædes grundigt på at træffe et valg om deres uddannelsesmæssige fremtid.

 

Musikteater

I løbet af skoleåret arbejdes i en to-ugers periode med opsætning af en teaterkoncert med deltagelse af alle skolens elever. Målet med forestillingen er at udfordre elevernes kreative kompetencer og sætte dem i spil i en ny sammenhæng. Det er målet, at den enkelte bruger og udvikler sine kompetencer indenfor de opgavefelter hvor han/hun arbejder, ligesom det også er vigtigt at den enkelte oplever sig selv og sin egen indsats som værdifuld i det overordnede projekts færdiggørelse. Eleverne introduceres inden selve musikteaterforløbet grundigt til det overordnede tema, der er udgangspunktet for opsætningen. Temaet har kulturel eller aktuel karakter, så emnet også rummer potentiale for læring på andre fagområder end de musiske, og perioden munder ud i tre intense dage, hvor forestillingen spilles flere gange dagligt.

Teambuilding

Musikefterskolen er kendt for sit stærke og rummelige fællesskab, som er skabt på baggrund af gensidig respekt og tolerance. En af byggestenene er samtidigt den årlige teambuilding-dag, hvor eleverne sammensættes i nye konstellationer og sammen skal løse en række fysiske og kreative opgaver.

 

Linjedage

Alle elever på Musikefterskolen har deres linjefag to gange om ugen. Nogle gange i løbet af året er der dog hele linjefagsdage, hvor der er mulighed for at arbejde endnu mere i dybden og øve op til arrangementer eller koncerter.

 

Forældreweekend 

Et af årets højdepunkter er ubestridt forældreweekenden. Her åbner vi dørene for elevernes forældre, som igennem halvandet døgn får lov at prøve efterskolelivet af med  alt hvad det indebærer af kor, fællesspisning, socialt samvær og masser af den helt særlige Humble-ånd. Her får forældrene et unikt indblik i elevernes hverdag, ligesom eleverne får lov at fungere som værter i deres nye hjem.

 

Rejseshow

I løbet af foråret arbejder eleverne på skolens rejseshow. Her skaber eleverne et show, der har sang, bevægelse/dans og musik som hovedingredienser, og som bliver omdrejningspunktet for vores koncerter på studierejsen. Showet tager udgangspunkt i materialet fra teaterkoncerten og skolens kor, som sættes i en ny og rejsevenlig sammenhæng.

Studierejse

Vores placering midt i den langelandske natur er perfekt til at fordybe sig i musikken og fællesskabet. Alligevel er det dog et af årets højdepunkter, når hele skolen tager på en uges studierejse på en unik og musikalsk tur, som rækker langt ud over den almindelige turistrejse.

Læs mere her

Csvaf7sg

Koncert i Store VEGA

Et andet af årets klare højdepunkter er den årlige koncert i store VEGA, der af mange anses som Danmarks bedste spillested. Igennem en 4 timer lang koncert får alle elever lov til at optræde med deres linjefagshold på den store scene, ligesom skolens kor og en række andre musikalske projekter også optræder. Koncerten er åben for alle og tiltrækker normalt et stort og begejstret publikum. 

Læs mere her

Blm1mp G
Har du fået lyst til at starte på skolen?
Så vil vi elske at vise den frem!