Økonomi

Økonomi er en vigtig overvejelse i forbindelse med et efterskoleophold. Hvor meget det koster for den enkelte bestemmes af hjemmets indkomstforhold. Alle er berettigede til statsstøtte, der fratrækkes skolens ugepris. Støtten beregnes på baggrund af husstandsindkomsten for det kalenderår, der ligger 1,5 år forud for skolestarten.

For skoleåret 2021-22 er det altså husstandsindkomsten i kalenderåret 2019, der er beregningsgrundlaget. Du kan gå ind på Efterskoleforeningens hjemmeside og indtaste din indkomst i Prisberegneren. Skolen opkræver den samlede pris – fratrukket statsstøtten – i 10 rater fra august, hvor skoleåret starter. Ugeprisen i skoleåret 20-21 er kr 2.495,00, hvorfra der trækkes statsstøtte.

Hvis I har problemer med at finansiere et efterskoleophold, så kontakt os. Skolen modtager hvert år en pulje fra Staten til individuel elevstøtte. Den individuelle elevstøtte kan søges som et supplement til statsstøtten, hvis der sker ændringer i husstandens økonomiske forhold.

Hvis du vil vide mere om individuel elevstøtte og hvordan du ansøger, kan du ringe til skolens kontor på telefon 62571363. Tag endelig kontakt og få en snak om jeres muligheder – i forbindelse med økonomi findes der ingen dumme spørgsmål.