Økonomi

Økonomi er en vigtig overvejelse i forbindelse med et efterskoleophold. Hvor meget det koster for den enkelte bestemmes af hjemmets indkomstforhold. Alle er berettigede til statsstøtte, der fratrækkes skolens ugepris. Støtten beregnes på baggrund af husstandsindkomsten for det kalenderår, der ligger 1,5 år forud for skolestarten.

For skoleåret 2023-24 er det altså husstandsindkomsten i kalenderåret 2021, der er beregningsgrundlaget. Du kan gå ind på Efterskoleforeningens hjemmeside og indtaste din indkomst i Prisberegneren. Skolen opkræver den samlede pris – fratrukket statsstøtten – i 10 rater fra august, hvor skoleåret starter. Ugeprisen i skoleåret 23-24 er kr. 2.695,00, hvorfra der trækkes statsstøtte.

Hvis I har problemer med at finansiere et efterskoleophold, så kontakt os. Skolen modtager hvert år en pulje fra Staten til lokal efterskolestøtte. Den lokale efterskolestøtte kan søges som et supplement til statsstøtten, hvis der sker ændringer i husstandens økonomiske forhold. Man kan søge henholdsvis 10.000, 15.000 eller 20.000 kr. indenfor rammen af den lokale efterskolestøtte.

Hvis du vil vide mere om lokal efterskolestøtte og hvordan du ansøger, kan du ringe til skolens kontor på telefon 62571363. Tag endelig kontakt og få en snak om jeres muligheder.  Det er vores ønske, at alle, uanset økonomisk situation, får muligheden for at komme et år på efterskole.