DSCF2067

Hverdagen på Humble

På Musikefterskolen i Humble har vi fokus på det hele menneske. Vi bestræber os på at skabe en balanceret og sammenhængende hverdag, hvor der er ligeligt fokus på det faglige, det musiske og det sociale. Hverdagen på Musikefterskolen afspejler dette: Om formiddagen har vi boglig undervisning, om eftermiddagen har vi musisk undervisning, og om aftenen er der tid til hygge og og sociale aftenaktiviteter. Vi tror på, at vores fokus disse tre aspekter - det faglige, musiske og sociale - går op i en højere enhed og tilsammen skaber et sammenhængende efterskoleår, hvor du kan udvikle dig fagligt, musisk og socialt og blive klogere på dig selv og din omverden.

Dagens gang

Efterskolelivet er sat i faste rammer med undervisning, måltider, musik, pauser, samlinger og rengøring på bestemte tidspunkter. Det er netop den struktur, der får hverdagen til at glide og skaber plads til alt det spontane og sjove, som også er en vigtig del af livet på en efterskole.

Ingen dage er helt ens på Musikefterskolen i Humble. Vi har en dynamisk skemastruktur, hvor det faste skema ofte brydes af linjedage, kordage, forestillingsuger og meget mere, som du kan læse om her.

De fleste dage er dog baseret på vores grundlæggende hverdagsskema. En helt almindelig dag på Musikefterskolen kunne eksempelvis se ud som denne:

7:30: Morgenmad - Hele skolen samles i spisesalen til fælles morgenmåltid.

8:15: Boglig undervisning - Hoveddelen af den boglige undervisning i dansk, matematik og engelsk afvikles om formiddagen. Undervisningen er opdelt i to blokke af henholdsvis halvanden og to timer. Undervejs er der en halv times formiddagspause med servering af frugt, te og kaffe.

9:30: Samling/fortælletime - Flere gange i ugen holder vi samlinger og fortælletimer. Ved samlingerne er der inspirerende oplæg fra lærerene og vi synger sange fra højskolesangbogen. Fortælletimerne er ofte med musikken som omdrejningspunkt, men kan også handle om alt fra aktuelle nyheder, filosofi, fælleskab eller noget helt fjerde. 

12:30: Frokost - Hver dag serveres et lækkert og alsidigt måltid til frokost. Herefter er der en halv times pause, hvor der er tid til at hygge og strække benene.

13:30: Musiklinjefag/valgfag - Om eftermiddagen er der enten linjefagsundervisning, fordybelsesfag eller valgfag. De musiske fag afvikles hovedsageligt om eftermiddagen. Der er musik på skemaet hver dag, og du har typisk 4 lektioner linjefagsundervisning ugentligt. Der er indlagt pauser undervejs, og du kan også til tider have en mellemtime, hvor du kan gå i øvelokalet med dit fritidsband, lave lektier eller bare slappe af.

17:15: Rengøring - Vi gør rent tre gange om ugen. Vi sørger i fællesskab for at holde skolen ren og pæn. Kontaktgrupperne har hver især et bestemt område på skolen, hvor de gør rent, og derudover gøres der også rent og ryddeligt på egne værelser.

18:30: Aftensmad - Efter at have været spredt på skolen i løbet af dagen samles alle igen til aftenmåltidet. Efter måltidet gives beskeder om eventuelle aftenaktiviteter.

19:00: Fritid / stilletime / aftenaktiviteter - Om aftenen er der tid til at hygge med de andre elever, lave lektier, gå i øvelokalet med fritidsbandet, spille brætspil, se film eller bare koble af ovenpå en begivenhedsrig dag. To dage om ugen har vi stilletime umiddelbart efter aftensmaden, hvor man enten kan få lavet sine lektier eller bare slappe af og samle kræfter.

22:30: Godnat - Klokken 22:30 er det sengetid. Vagtlæreren går en runde og siger godnat på alle værelser.

Kontaktgruppen

Som elev på Musikefterskolen bliver du en del af en kontaktgruppe med cirka syv andre elever. Kontaktgruppen bliver hurtigt din familie på efterskolen - I spiser alle hovedmåltiderne sammen og laver hyggelige aktiviteter med hinanden og jeres kontaktgruppelærer.

Derudover deler I også en række praktiske opgaver: når der skal gøres rent er du og din kontaktgruppe ansvarlige for et bestemt område på skolen, og når du har køkkentjans, er det også med kontaktgruppen.

Kontaktgruppelæreren er den lærer, der følger dig særligt tæt gennem året. Han/hun hjælper dig med små som store udfordringer, du måske vil møde i løbet af året. Det er også din kontaktgruppelærer, der står for kontakten mellem dit hjem og efterskolen. 

Flvnacaw

Husgruppe og værelseskammerat

I udgangspunktet bor alle elever på Musikefterskolen sammen på to-personers værelser. Ved skoleårets start får du en værelseskammerat af samme køn, som du bor med gennem hele skoleåret. 

Værelserne er fordelt i forskellige huse, så du kommer til at bo i et hus med 8-16 andre elever. I huse med fælles toilet- og badefaciliteter er eleverne af samme køn, mens kønnene er blandede i huse med flere toilet- og badefaciliteter.

I huset handler det om at skabe et trygt og hyggeligt fællesskab, så der er rart at være for alle. Hvert hus har en huslærer og  hver uge holdes der husmøde, hvor hverdagens udfordringer kan tages op, ligesom I kan lægge planer om hyggelige ting, I gerne vil lave sammen i huset. 

Musikefterskolen Humble 25962977088 O (1)
Har du fået lyst til at starte på skolen?
Så vil vi elske at vise den frem!