Undervisning

På Musikefterskolen i Humble ønsker vi at lave inspirerende undervisning, der møder dig hvor du er. Vi lægger stor vægt på at udvikle dig bogligt og give dig de bedst mulige forudsætninger for at fortsætte på den ungdomsuddannelse, du drømmer om.

Uanset om du har svært ved de boglige fag eller er verdensmester, udfordrer og udvikler vi dig fagligt gennem vores tre forskellige klassetyper: Basisklasse, Gymnasieforberedende klasse og Studie 10. 

Undervisningens niveau, indhold og forventninger til elevens selvstændighed varierer for de tre klassetyper, men fælles for alle tre klasser er vores forventning om, at du engagerer dig i undervisningen og yder en seriøs arbejdsindsats. 

Du har dansk, engelsk og matematik i den klasse, du vælger. Vi blander 9. og 10. klasses elever i alle klasser på nær Studie 10, da vi oplever, at det giver en god dynamik i klasserne og en mere sammenhængende skole. 

Som 9. klasses elev har du desuden science, idræt og tysk/fransk med resten af skolens 9. klasses elever. 

Går du i 10. klasse har du obligatorisk idræt en gang om ugen, mens fysik og tysk/fransk er valgfrit. 

Har du fået lyst til at starte på skolen?
Så vil vi elske at vise den frem!