Regler

Et år på efterskole kan ses som en forberedelse på voksenlivet. Her bliver man kastet ud i en hverdag uden mor og far – og det kan være befriende og tyngende på en gang. På efterskolen skal eleverne selv stå for rengøring, tøjvask, at møde til tiden og en masse andet, som de ikke nødvendigvis var vant til hjemmefra.

Den gode nyhed er, at vi har fantastisk gruppe ansatte på Musikefterskolen i Humble, som hjælper vores elever med at lære at løfte disse opgaver. Og når eleverne først har opdaget, at de kan klare alle disse ting og meget mere, så bliver de pludselig et hoved højere og stråler af stolthed, selvtillid og selvværd. De tager hastige skridt i retning af at blive selvstændige og ansvarlige unge mennesker.

Vi har nogle grundlæggende regler og rammer for efterskolen, som er til for at sikre, at alle elever kan trives på skolen, at hverdagen hænger sammen og at vi kan lave den gode, velfungerende og trygge skole, som du som elev eller forælder forventer.

Skolens få men vigtige grundregler er:

  • Alkohol og rygning (herunder også snus, e-cigaretter m.m.) er ikke tilladt, så længe du er på skolen. Dette gælder også på vej til og fra skolen.
  • Rusmidler og euforiserende stoffer er ikke tilladt, mens du er elev på efterskolen. Dette gælder også i weekender, hvor du hjemme.
  • Vi forventer, at du møder op til alle aktiviteter på skolen, herunder undervisning, rengøring, måltider, koncerter m.m.
  • Vi forventer, at du udviser en seriøs, engageret og positiv indstilling til skolearbejde og øvrige aktiviteter på skolen.
Afslutnings Insta 3

Overtrædelse af disse grundregler kan føre til hjemsendelse og afbrydelse af efterskoleopholdet.

Herudover er det skolens holdning, at problemer og eventuelle uoverensstemmelser bedst løses gennem samtale og dialog mellem lærer og elev og i visse tilfælde hjemmet.

Vi forsøger så vidt muligt at forebygge problemer og uoverensstemmelser gennem løbende inddragelse af eleverne. Vi lærer vores elever, at de hver især er ansvarlige for at opbygge og opretholde en god kultur på efterskolen, og herigennem søger vi at fremelske en følelse af fællesskab, fælles forpligtelse og fælles ansvar overfor skolen og de øvrige elever. Vi gør som skole alt hvad vi kan for at samtlige elever føler sig som en helt igennem uundværlig del af skolens fællesskab, da vi ser denne fællesskabsfølelse som fundamentet for et godt efterskoleår.