Ednceuor

Skolens regler

Et år på efterskole kan ses som en forberedelse på voksenlivet. Her bliver man kastet ud i en hverdag uden mor og far – og det kan føles befriende og ansvarstungt på én og samme tid. På efterskolen har eleverne selv ansvar for rengøring, tøjvask, at møde til tiden og en masse andet, som de ikke nødvendigvis er vant til hjemmefra.

Den gode nyhed er, at vi har en fantastisk gruppe af ansatte på Musikefterskolen i Humble, som støtter og hjælper vores elever med at lære at løfte disse opgaver. Og når eleverne først har opdaget, at de kan klare alle disse ting og meget mere, så bliver de pludselig et hoved højere og stråler af stolthed, selvtillid og selvværd. De tager hastige skridt i retning af at blive selvstændige og ansvarlige unge mennesker.

Vi har nogle grundlæggende regler og rammer for efterskolen, som er til for at sikre, at alle elever kan trives på skolen, at hverdagen hænger sammen og at vi kan skabe og opretholde den gode, velfungerende og trygge skole, som du som elev eller forælder forventer.

Flvnacaw

Skolens grundregler er:

§1
Vi forventer, at du behandler skolen og dine medmennesker med respekt, og vi tolererer ikke voldelig, truende, seksualiserende eller ekskluderende adfærd.

§2
Vi forventer, at du møder op til alle aktiviteter på skolen, herunder undervisning, rengøring, måltider, koncerter osv., og at du har en åben og positiv tilgang til undervisningen og alle de aktiviteter et efterskoleår indeholder.

§3
Alkohol og rygning (herunder også snus, e-cigaretter m.m.) er ikke tilladt, så længe du er på skolen eller på vej til og fra skolen. Alle øvrige rusmidler og euforiserende stoffer er ikke tilladt, mens du er elev på efterskolen. Dette gælder også i weekender og ferier, hvor du hjemme.

§4
Du skal ligge i din egen seng mellem 22:45 og 06:00, og i dette tidsrum skal der være ro på skolen.

§5
Det er ikke tilladt at have sex på skolen.

Overtrædelse af disse grundregler kan føre til hjemsendelse og i sidste instans afbrydelse af efterskoleopholdet.

Herudover er det skolens holdning, at problemer og eventuelle uoverensstemmelser bedst løses gennem samtale og dialog mellem lærer og elev og i visse tilfælde hjemmet.

Vi forsøger så vidt muligt at forebygge problemer og uoverensstemmelser gennem løbende inddragelse af eleverne. Vi lærer vores elever, at de hver især er ansvarlige for at opbygge og opretholde en god kultur på efterskolen, og herigennem søger vi at fremelske en følelse af fællesskab, fælles forpligtelse og fælles ansvar overfor skolen og de øvrige elever. Vi gør som skole alt hvad vi kan for at samtlige elever føler sig som en helt igennem uundværlig del af skolens fællesskab, da vi ser denne fællesskabsfølelse som fundamentet for et godt, trygt og meningsfuldt efterskoleår.  

Musiclab 5