Generalforsamling

Kære medlemmer af skolekredsen

Der indkaldes hermed til afholdelse i af ordinær generalforsamling samt information om Økolaboratoriet, som vil blive opført foran skolen.

Generalforsamling afholdes den 26. april kl. 19.30 på Musikefterskolen i Humble med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag. Forslag bedes indleveret til skolen senest en uge før generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Lene Berthelsen, Jens Carstensen og Sabine Dalsgaard genopstiller

Vi har brug for endnu et medlem, da der en ledig plads i bestyrelsen som ikke blev besat sidste år, så hermed en opfordring til at opstille til bestyrelsen.

Suppleant på valg

Bodil Schriver genopstiller ikke, så her har vi også behov for en der vil være suppleant

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

Hvis I ikke allerede har gjort det, bedes I huske at forny jeres medlemskab, kontingent (50 kr./ person eller 75 kr. / husstand) som kan indbetales på konto: Reg.0860 Konto: 3531082388 eller via Mobilepay 552851.

Vi håber, at rigtig mange af jer har mulighed for at komme til generalforsamlingen, hvor skolen naturligvis er vært ved kaffe og kage. Der vil også være lidt underholdning i form af sang og musik fra nogle af vores elever.

Der vil efter generalforsamlingen, blive givet en kort orientering omkring opførelsen af Økolaboratoriet, som vi forventer vil stå færdigt i august.

 

På bestyrelsens vegne

 

Louise Bechmann

Formand