Generalforsamling

Humble 18. marts 2024

Kære medlemmer af skolekredsen 

Der indkaldes hermed til afholdelse af Ekstraordinær generalforsamling den 3. april kl. 13.00 online.

https://us06web.zoom.us/j/89629303243?pwd=WpmfBbwtBOCb61iC6Kgv4xSIUY7kJd.1 

med følgende dagsorden:

1. Vedtagelse af reviderede vedtægter således de opfylder gældende krav.

Ordinær generalforsamling den 24. april kl. 19.00 på Musikefterskolen i Humble med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Forstanderens beretning

  4. Godkendelse af det reviderede regnskab

  5. Indkomne forslag. Forslag bedes indleveret til skolen senest en uge før generalforsamlingen.

a. Endelig vedtagelse af reviderede vedtægter.

  1. Fastsættelse af kontingent

  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  3. Valg af revisor

  4. Eventuelt

Hvis I ikke allerede har gjort det, bedes I huske at forny jeres medlemskab, kontingent (50 kr./ person eller 75 kr. / husstand) som kan indbetales på konto: Reg. 0860 Konto: 3531082388 eller via Mobilepay 552851.

Musikefterskolen er afhængig af at have en skolekreds og alle efterskoler skal ifølge loven om frie skoler have en skolekreds, som står bag skolen. Formålet er bl.a. at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.

Skolekredsen er altså den gruppe af borgere, der står bag ønsket om at drive en efterskole i Danmark. Skolekredsen er skolens øverste myndighed.

Vi håber, at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage online 3 april og komme til generalforsamlingen 24. april, hvor skolen naturligvis er vært ved kaffe og kage. Der vil også være lidt underholdning i form af sang og musik fra nogle af vores elever.

 

På bestyrelsens vegne

 

Louise Bechmann

Formand