Studie 10

Studie 10 er vores særlige 10. klasse, der sætter fokus på projektarbejde, kreativitet og studieforberedelse. Undervisningen i Studie 10 veksler mellem tværfaglig, projektorienteret undervisning og undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. 

Den projektorienterede tilgang betyder, at du som elev har indflydelse på, hvad du arbejder med og hvordan. Gennem året udvikler du dine evner inden for ideudvikling, procesledelse, samarbejde og formidling. 

Studie 10 er prøve- og karakterfri. I stedet afsluttes skoleåret med et større projektarbejde, og du får en udtalelse om din udvikling gennem året. 

Du kan kun vælge Studie 10, hvis du er erklæret uddannelsesparat fra din tidligere skole. Arbejdsformerne i Studie 10 sætter nemlig store krav til din modenhed, din evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen læring.